ZÁKLADNÁ ODBOROVÁ ORGANIZÁCIA pri Domove dôchodcov